ทีซีซี แลนด์ แอสเสท เวิรด์ มอบดอกไม้จันทน์ จำนวน ๑๐๕,๘๕๕ ดอก

ทีซีซี แลนด์ แอสเสท เวิรด์ มอบดอกไม้จันทน์ จำนวน ๑๐๕,๘๕๕ ดอก

 

 

 

 

ทีซีซี แลนด์ แอสเสท เวิรด์ มอบดอกไม้จันทน์ จำนวน ๑๐๕,๘๕๕ ดอก
จากโครงการจิตอาสา “๙๙ วันล้านดวงใจ ถวายพ่อหลวง” ให้แก่กรุงเทพมหานคร

 

 

เอกอธิป รัตนอารี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มบริษัททีซีซี แลนด์ แอสเสท เวิรด์ มอบดอกไม้จันทน์ จากโครงการ “๙๙ วันล้านดวงใจ ถวายพ่อหลวง” ซึ่งร่วมประดิษฐ์โดยจิตอาสาชาวสาทร - สีลม และผู้ที่อยู่ใกล้เคียง จำนวน ๑๐๕,๘๕๕ ดอก ให้แก่ วันชัย ถนอมศักดิ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.facebook.com/tcccpm

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท ทริปเปิล เอท ไอเดียส์ จำกัด โทร : 02 664 0888
ปัทมา วัฒนาพรินทร (แป้น) โทร. 089 403 9931 อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.