คปภ.ลงดาบบริษัทคิงไวประกันภัย ห้ามขยายธุรกิจ-รับประกันรายใหม่

คปภ.ลงดาบบริษัทคิงไวประกันภัย ห้ามขยายธุรกิจ-รับประกันรายใหม่

 

 

 

คปภ.ลงดาบบริษัทคิงไวประกันภัย ห้ามขยายธุรกิจ-รับประกันรายใหม่

 

 

รายงานข่าวแจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบการธุรกิจประกันภัย(คปภ.)ได้การออกประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ฉบับที่ 17/2561 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561 โดยมีเนื้อหาสาระสำคัญระบุในประกาศว่า บริษัทคิงไวประกันภัย จำกัด(มหาชน) ดำรงเงินกองทุนประจำเดือนสิงหาคม 2561 ไม่ครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด กล่าวคือ จากการตรวจสอบรายงานการดำรงเงินกองทุนที่บริษัทจัดส่งให้สำนักงานคปภ.ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิคส์ประจำเดือนสิงหาคม 2561 พบว่ มีระดับอัตราส่วนความเพียงของเงินกองทุน(CAR) ร้อยละ 82.15 (ต้องไม่ต่ำกว่า ร้อยละหนึ่งร้อย) การกระทำของบริษัทดังกล่าว จึงเป็นการดำรงเงินกองทุนไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทต้องเสนอโครงการหรือแก้ไขฐานะเงินกองทุนต่อนายทะเบียน โดยในระหว่างการดำเนินการตามโครงการที่ได้รับความเห็นจากนายทะเบียน ห้ามมิให้บริษัทขยายธุรกิจ โดยไม่สามารถรับประกันรายใหม่ได้

 

อนึ่ง บริษัทคิงไวกรุ๊ป เพิ่งประกาศเปิดตัวบริษัทคิงไวประกันภัยไปเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 หลังจากปิดดีลในการเข้าซื้อหุ้นจากบริษัทคิวบีอีอินชูแรนซ์ประเทศไทย 98.24% และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นบริษัทคิงไวประกันภัย ซึ่งการุกคืบเข้ามาลงทุนครั้งนี้ บริษัทมีแผนจะขยายการลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทางด้านการเงิน