เดลต้า คว้ารางวัล ASEAN Asset Class จากโครงการ ASEAN CG Scorecard ตอกย้ำความเป็นเลิศด้านการกำกับดูแลกิจการ

เดลต้า คว้ารางวัล ASEAN Asset Class จากโครงการ ASEAN CG Scorecard ตอกย้ำความเป็นเลิศด้านการกำกับดูแลกิจการ

 

 

 

 

กรุงเทพฯ ประเทศไทย 8 ธันวาคม 2565 – บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) คว้ารางวัล ASEAN Asset Class จากโครงการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในอาเซียน (ASEAN CG Scorecard) สำหรับความเป็นเลิศด้านการกำกับดูแลกิจการ การประกาศเกียรติคุณครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการตรวจสอบผลการประเมิน ASEAN CG Scorecard ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นความคิดริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียนโดย ASEAN Capital Markets Forum (ACMF)

โครงการ ASEAN CG Scorecard จัดทำการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนทุก ๆ สองปี โดยใช้เกณฑ์ที่ตกลงร่วมกันระหว่าง 6 ประเทศในอาเซียนในการประเมิน ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย สิงคโปร์ และเวียดนาม บริษัทระดับภูมิภาคจะได้รับการประเมินโดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีระหว่างประเทศ อาทิ OECD Principle, ICGN-Corporate Governance Principle, World Bank-CG ROSC, UK Code และ ASX Code เป็นต้น

การประเมินนี้จัดขึ้นสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงสุด 100 อันดับแรก

  • ASEAN Top 20 Publicly Listed Companies คือ รางวัลสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่มีคะแนนสูงสุด 20 อันดับแรกในระดับอาเซียน
  • ASEAN Asset Class Publicly Listed Companies คือ รางวัลสำหรับบริษัทที่ทำคะแนนได้ตั้งแต่ 97.50 คะแนนขึ้นไป (คิดเป็น 75% ของคะแนนรวม ทั้ง ระดับ คือ 130 คะแนน)
  • Country Top 3 Publicly Listed Companies คือ รางวัลสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ทำคะแนนได้สูงที่สุด อันดับแรกของแต่ละประเทศ

เดลต้า ประเทศไทย เป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนกว่า 230 บริษัท ใน ASEAN Aseet Class ที่ได้รับคะแนนไม่ต่ำกว่า 97.5 คะแนน จากการประกาศรางวัล ASEAN CG Scorecard ประจำปี 2564 บริษัทจดทะเบียนต่าง ๆ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานประกาศรางวัล ASEAN CG Scorecard ที่จัดขึ้นแบบ Virtual ในวันที่ 1 ธันวาคม 2565 โดยมี The Institute of Corporate Directors, Philippines (ICDPh) เป็นเจ้าภาพจัดงาน

ในฐานะพลเมืองบริษัทระดับโลกที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เดลต้ามีความโดดเด่นและได้รับการยอมรับในด้านความเป็นเลิศด้านการกำกับดูแลกิจการ โดยมีผลรวมการประเมินคะแนน “ดีเยี่ยม” ที่ระดับ 94% ในรายงานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นเวลาหกปีติดต่อกัน

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานด้านบรรษัทภิบาลที่เป็นเลิศของเดลต้า ช่วยเน้นย้ำถึงความสำเร็จของกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนและแนวปฏิบัติขององค์กร เดลต้ามุ่งมั่นที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายและส่งมอบคำมั่นสัญญาของแบรนด์ที่ว่า: Smarter. Greener. Together.