คอนโทรล ดาต้า ตอกย้ำผู้นำด้าน System Integrator ชู 2 โซลูชัน Biometric และ Digital Identity ตั้งเป้าทรานส์ฟอร์มประเทศไทย

คอนโทรล ดาต้า ตอกย้ำผู้นำด้าน System Integrator ชู 2 โซลูชัน Biometric และ Digital Identity ตั้งเป้าทรานส์ฟอร์มประเทศไทย

 

 

บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทในเครือกลุ่มซีดีจี ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เดินหน้าความเป็นผู้นำด้าน System Integrator ยกระดับบริการระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อดิจิทัลเซอร์วิสสำหรับภาครัฐและเอกชน ชู ความเชี่ยวชาญด้านระบบอัตลักษณ์บุคคล (Biometric Solution) และระบบเอกลักษณ์ทางดิจิทัล (Digital Identity Solution) พร้อมโชว์ผลงานครึ่งปีที่ผ่านมาด้วย โซลูชัน ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลให้กรมการปกครอง     หรือ ThaID และ โซลูชัน ระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (DOPA Linkage Center) มุ่งเป้าขยายบริการไปสู่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  

 

นายทวีศักดิ์ นิลวัชรมณี ผู้จัดการทั่วไป บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทในเครือกลุ่มซีดีจี ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เปิดเผยว่า เทคโนโลยีดิจิทัลส่งผลสำคัญต่อหลายธุรกิจ ทำให้ System Integrator หรือ SI มีบทบาทและความสำคัญมากยิ่งขึ้น โดยคาดว่ามูลค่าตลาดของธุรกิจ SI จะเติบโตอย่างก้าวกระโดด และด้วยเป็นผู้นำในธุรกิจการให้บริการระบบเทคโนโลยีเพื่อดิจิทัลเซอร์วิส แก่ภาครัฐและเอกชนมากว่า 55 ปี ทำให้มีความเชี่ยวชาญในด้านระบบอัตลักษณ์บุคคล (Biometric Solution) การจัดการระบบข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลขนาดใหญ่ ทั้งภาพใบหน้า ลายพิมพ์นิ้วมือ และระบบเอกลักษณ์ทางดิจิทัล (Digital Identity Solution) สำหรับทำธุรกรรมออนไลน์ที่ต้องการการยืนยันตน ที่มีความน่าเชื่อถือสูง เช่น ธุรกรรมทางการเงิน ธุรกรรมจดแจ้งทางราชการ เป็นต้น รวมถึงประสบการณ์พัฒนาระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและบริการภาครัฐ

 

ในครึ่งแรกของปี 2566 บริษัทฯ ได้ส่งมอบโซลูชันที่ให้บริการตามความเชี่ยวชาญทั้งด้านระบบอัตลักษณ์บุคคล และระบบเอกลักษณ์ทางดิจิทัลให้กับกรมการปกครอง ในการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน Thai Digital Identity (ThaID) หรือ ไทยดี ทำให้ประชาชนคนไทยสามารถใช้แอปพลิเคชันไทยดี แสดงตนและยืนยันตัวตนในการทำธุรกรรมออนไลน์หรือรับบริการกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนต่าง ๆ ได้ ตามมาตรฐานความปลอดภัยในการออกแบบและพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน อีกทั้งคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งได้รับผลตอบรับจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นอย่างดี โดยกรมการปกครองได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 ประเภทนวัตกรรมการบริการ ระดับดีเด่นจากโซลูชันนี้” นายทวีศักดิ์กล่าว

 

นายทวีศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากระบบเอกลักษณ์ทางดิจิทัล ยังได้พัฒนาระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (DOPA Linkage Center) ซึ่งเป็นระบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชนของส่วนราชการกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ เพื่อช่วยหน่วยงานต่าง ๆ เชื่อมโยง ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับบริการแทนการเรียกสำเนา ทำให้ลดงานของเจ้าหน้าที่ ประหยัดเวลาในการตรวจสอบเอกสาร ลดความผิดพลาดในการกรอกข้อมูล ลดเวลาในการทำธุรกรรม เพียงใช้บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวในการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลภาครัฐที่จัดเก็บตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมถึงเป็นการปรับงานบริการให้ง่ายต่อเจ้าหน้าที่ ไม่ต้องจัดเก็บหรือตรวจสอบเอกสารด้วยตนเอง ลดค่าใช้จ่าย และที่สำคัญคือช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อหน่วยงานภาครัฐให้ได้รับบริการที่ง่าย ถูกต้อง สะดวกรวดเร็วขึ้น” 

 

นอกจากนี้ ยังได้มีโซลูชันอื่น ๆ อาทิ e-Transcript & e-Timestamp Solution บริการการสร้างเอกสารทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัลและระบบการลงคะแนนออนไลน์ (Digital-Voting) โดยเมื่อต้นปีที่ผ่านมา        ได้พัฒนาระบบลงคะแนนออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางในการลงคะแนนให้มีความสะดวกรวดเร็ว มุ่งเน้นการยืนยันตัวตนที่มีความปลอดภัยน่าเชื่อถือสูง มีการเข้ารหัสข้อมูลการลงคะแนนแบบลับ ซึ่งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบและฐานข้อมูล ไม่สามารถอ่านหรือแก้ไขข้อมูลได้ เป็นต้น  

 

อย่างไรก็ดี บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทในเครือกลุ่มซีดีจี ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยีดิจิทัล มีความมุ่งมั่น และเป้าหมายที่จะเป็นส่วนสำคัญในการทรานส์ฟอร์มประเทศไทย ไปสู่สังคมดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะการบริการประชาชนของภาครัฐที่จะก้าวไปสู่การเป็นหน่วยงานบริการทางดิจิทัล (Government e-services) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย พร้อมสนับสนุนภาครัฐตามแผนพัฒนาภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย โดยปักธงเป็นผู้นำด้านความเชี่ยวชาญที่มีความน่าเชื่อถือสูงสุดในประเทศด้านระบบอัตลักษณ์บุคคล และระบบเอกลักษณ์ทางดิจิทัล พร้อมเดินหน้าพัฒนาต่อยอดการบริหารจัดการข้อมูลด้วยความเชี่ยวชาญ มีความน่าเชื่อถือ ปลอดภัย พร้อมส่งมอบโซลูชันและบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าและสังคมต่อไป