hMPV ไวรัสตัวร้าย! อันตรายกว่าที่คิด

hMPV ไวรัสตัวร้าย! อันตรายกว่าที่คิด

 

 

ในช่วงปลายฝนต้นหนาวเช่นนี้ โรคติดเชื้อฮิวแมนเมตะนิวโมไวรัส  hMPV” กลายเป็นโรคระบาดที่สามารถรับเชื้อได้ง่ายโดยไม่รู้ตัว หลายคนอาจคิดว่าเป็นโรคที่เกิดขึ้นเฉพาะในเด็กเล็ก แต่ในผู้ใหญ่เองก็สามารถติดเชื้อได้เช่นกัน หลายท่านจึงชะล่าใจ ไม่ป้องกันและดูแลตัวเอง

อาการของโรค hMPV เป็นอย่างไร?

ในเด็กเล็กมักจะมีอาการไอ น้ำมูก มีไข้ บางรายมีเจ็บคอ เสียงแหบ และเกิดปอดอักเสบได้ และ ในผู้ใหญ่หรือเด็กโต จะมีอาการปวดเมื่อยตามเนื้อตัว อาการคล้ายการคล้ายไข้หวัดใหญ่ Covid-19 และ RSV ทำให้การติดต่อของเชื้อสามารถติดต่อกันได้ง่ายผ่านทาง น้ำมูก น้ำลาย ไอ หรือจาม 

ปัจจุบันมีขั้นตอนการรักษาใดบ้างฺ?

ปัจจุบันยังไม่มียาหรือวัคซีนเฉพาะที่มีฤทธิ์ต้านไวรัสชนิดนี้ แต่จะรักษาตามอาการของผู้ป่วย การตรวจหาเชื้อฮิวแมนเมตะนิวโมไวรัสนั้น ทำได้โดยวิธีการ swab ป้ายจมูกแล้วส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ เด็กเล็กและผู้สูงอายุที่มีภูมิไม่ดี ควรเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเพื่ออยู่ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์

วิธีการป้องกันโรค

l  ดูแลสุขภาพสม่ำเสมอ ออกกำลังกาย กินอาหารที่มีประโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอ

l  กินอาหารปรุงสุกใหม่ เชื้อ hMPV ถูกทำลายได้ด้วยความร้อน 55 องศาเซลเซียสขึ้นไป

l  หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ป่วย ที่เป็นโรคระบบทางเดินหายใจ หรือมีอาการ ไอ จาม

l  ไม่เอามือไปแคะจมูกหรือเอามือเข้าปาก

l  ล้างมือบ่อย ๆ เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อ

l  หลีกเลี่ยงไปสถานที่ชุมชนที่มีคนเยอะ หากจำเป็นให้ใส่หน้ากากอนามัย

          ทั้งนี้ในการเข้ารับการรักษา ผู้ป่วยทั้งเด็กและผู้ใหญ่หากมีอาการดังกล่าว สามารถเข้ารับการตรวจได้ที่แผนกกุมารเวช หรือหมอเด็ก ในทุกโรงพยาบาล หากรอช้าเชื้อ hMPV อาจลุกลามไปยังปอด ทำให้เกิดปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรงได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่

hMPV ไวรัสตัวร้าย! อันตรายกว่าที่คิด