กกพ. จับมือ ดีเอ็มจี อีเว้นท์ ประกาศความพร้อมมหกรรมยิ่งใหญ่ด้านพลังงาน Future Energy Asia & Future Mobility Asia 2024 พร้อมด้วย Energy Regulators Forum และ ERC Forum

กกพ. จับมือ ดีเอ็มจี อีเว้นท์ ประกาศความพร้อมมหกรรมยิ่งใหญ่ด้านพลังงาน Future Energy Asia & Future Mobility Asia 2024 พร้อมด้วย Energy Regulators Forum และ ERC Forum

 

 

กรุงเทพฯ 28 กุมภาพันธ์ 2567 - รศ. สุธรรม อยู่ในธรรม กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กลาง) (กกพ.) พร้อมด้วย นายมาร์คัส เมกี รองประธานบริษัท ดีเอ็มจี อีเว้นท์ โกลบอลล์ เอนเนอร์ยี ภูมิภาคเอเชีย (ที่ 2 จากขวา) นายอโศก บาร์กาวา กรรมการที่ปรึกษากลยุทธ์ สมาคมกำกับพลังงานระดับภูมิภาค (Energy Regulators Regional Association : ERRA) (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมแถลงข่าวประกาศความพร้อมในการจัดงาน Future Energy Asia & Future Mobility Asia 2024 (FEA 2024) หรืองานประชุมด้านพลังงานและนวัตกรรมยานยนต์แห่งภูมิภาคเอเชีย โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งในปีนี้เป็นการผนึกกำลังร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน จัดควบคู่กับการประชุม Energy Regulators Forum (ERF) และการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านพลังงานระหว่างประเทศ (ERC Forum 2024) เพื่อร่วมสร้างความร่วมมือที่แข็งแกร่งด้านพลังงานในระดับภูมิภาค โดยการแถลงข่าวจัดขึ้น ณ ห้อง MR 208 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อเร็วๆ นี้

###

หมายเหตุถึงกองบรรณาธิการ บุคคลในภาพ (จากซ้าย)

1. นายภูวนารถ ชุณหปราณ ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับพลังงาน

2. นายอโศก บาร์กาวา กรรมการที่ปรึกษากลยุทธ์ สมาคมกำกับพลังงานระดับภูมิภาค

3. รศ. สุธรรม อยู่ในธรรม กรรมการกำกับกิจการพลังงาน

4. นายมาร์คัส เมกี รองประธานบริษัท ดีเอ็มจี อีเว้นท์ โกลบอลล์ เอนเนอร์ยี ภูมิภาคเอเชีย

5. นางสาวนุชรินทร์ ภารดีวิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซโปซิส จำกัด