กปภ.ข.๘ ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรหน่วยงาน อบจ.อุบลฯ

กปภ.ข.๘ ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรหน่วยงาน อบจ.อุบลฯ

 

 

 

กปภ.ข.๘ ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรหน่วยงาน อบจ.อุบลฯ

 

 

 นายสฤษฏ์  อสนีจารึกจิต  ผู้อำนวยการ กปภ.ข.๘ มอบหมายให้ นายสุเมธ  แว่นประชาผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย และงานลูกค้าสัมพันธ์ ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มพร้อมของที่ระลึกในกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรหน่วยงาน อบจ.อุบลฯซึ่งเป็นการพบกันระหว่าง ผู้บริหาร อบจ.อุบลนำทีมโดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด พบทีมผู้บริหารของ อบต.แจระแม ซึ่งในการนี้ ผอ.กรจ.และ พนักงานในสังกัดได้ร่วมแข่งขันฟุตบอลในครั้งนี้ด้วยถือเป็นการกระชับกระชับความสัมพันธ์กับผู้บริหารหน่วยงานในท้องถิ่นเพื่อประสานความร่วมมือในการให้บริการประชาชนต่อไป