เอ็ม เอส ไอ จี ขยายวันคุ้มครองต่อ 90 วัน แก่ลูกค้าประกันการเดินทางแบบรายปี

เอ็ม เอส ไอ จี ขยายวันคุ้มครองต่อ 90 วัน แก่ลูกค้าประกันการเดินทางแบบรายปี

 

 

 

 

 

 

 

 

เอ็ม เอส ไอ จี ขยายวันคุ้มครองต่อ 90 วัน แก่ลูกค้าประกันการเดินทางแบบรายปี

 

 

 

บริษัท เอ็ม เอส  ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ MSIG Worldwide แบบรายปี ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบให้ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนด ดังนั้น เพื่อเป็นการลดผลกระทบดังกล่าวและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เอาประกันภัย บริษัทฯจะขยายระยะเวลาคุ้มครองอัตโนมัติไปอีก 90 วัน จากวันที่สิ้นสุดความคุ้มครองเดิมให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศแบบรายปี ที่ยังมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 63 – 31 ธันวาคม 63  โดยไม่คิดค่าเบี้ยประกันเพิ่มเติม