ทิพยประกันภัยร่วมสืบสานศาสตร์พระราชา ตอน “ทิพยตามรอยพระราชา”

ทิพยประกันภัยร่วมสืบสานศาสตร์พระราชา ตอน “ทิพยตามรอยพระราชา”

 

 

 

 

ทิพยประกันภัยร่วมสืบสานศาสตร์พระราชา ตอน “ทิพยตามรอยพระราชา”

 

ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณวิชชุดา ไตรธรรม ผอ.ฝ่ายสื่อสารองค์กร และCSR บมจ.ทิพยประกันภัย คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี และ คุณศรัณย์ วิรุตมวงศ์ ประธานกรรมการ บริษัท บีบีทีวี นิวมีเดีย จำกัด นำเยาวชนที่ผ่านการบวชเณร โครงการ ปลูกต้นกล้ายาตราพุทธภูมิ โครงการ ณ พุทธคยา ประเทศอินเดีย พร้อมด้วยสื่อมวลชน ร่วมโครงการ ทิพยประกันภัยร่วมสืบสานศาสตร์พระราชา ตอน “ทิพยตามรอยพระราชา” สืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9 เรียนรู้วัดของพ่อ ณ วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร และชุมชนบ้านศาลาดิน อ.พุทธมณฑล ชุมชนที่นำแนวทางศาสตร์พระราชา มาพลิกวิฤกตแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ด้วยความร่วมแรงร่วมใจกันยึดหลักของพ่อหลวงจนทำให้บ้านศาลาดินเข้มแข็ง เป็นอีกหนึ่งชุมชนตัวอย่างจาก 9 เส้นทาง ใน 81 แหล่งเรียนรู้มีชีวิต ของการตามรอยศาสตร์พระราชาผู้ยิ่งใหญ่