CHANGE ปรับมุมคิด สะกิดมุมบวก เรื่อง : ชาคริต ดิเรกวัฒนชัย Charkritd@gmail.com การเริ่มต้นใหม่ครั้งนี้ ต้องสำเร็จอย่างที่ตั้งใจ

CHANGE ปรับมุมคิด สะกิดมุมบวก เรื่อง : ชาคริต ดิเรกวัฒนชัย Charkritd@gmail.com การเริ่มต้นใหม่ครั้งนี้ ต้องสำเร็จอย่างที่ตั้งใจ

 

 

 

 

 

CHANGE ปรับมุมคิด สะกิดมุมบวก

 

เรื่อง :  ชาคริต ดิเรกวัฒนชัย  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

การเริ่มต้นใหม่ครั้งนี้ ต้องสำเร็จอย่างที่ตั้งใจ

 

 

 

ในชีวิตคนเราความไม่แน่นอน คือสิ่งที่แน่นอน การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่คาดการณ์ได้เสมอ โดยเฉพาะชีวิตของคนเราในช่วงที่ความผันผวนในสังคมมีสูง ก็ยิ่งเป็นตัวเร่งให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้เสมอ เช่น การต้องปรับตัวให้ยังสามารถประคองธุรกิจต่อไปในยุค New Normal บางท่านต้องออกจากงานแบบไม่ทันตั้งตัวทำให้ต้องมาหางานใหม่หรือประกอบอาชีพใหม่เพื่อเป็นแหล่งรายได้ หรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดมาจากการคิดใหม่ทำใหม่ หลายคนอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มีพัฒนาการดีขึ้น อยากสวยจึงหันมาดูแลสุขภาพตัวเอง หรือเริ่มการออกกำลังกายเพื่อร่างกายที่ฟิตแอนเฟิร์ม ทุกสิ่งที่กล่าวมาคือความเปลี่ยนแปลงที่ต้องเผชิญ

 

เมื่อมีความเปลี่ยนแปลง ก็จะต้องมีการเริ่มต้นใหม่ คนเราไม่สามารถทำอะไรอย่างเดิมไปได้ตลอดสักวันเรื่องที่ท่านทำต้องจบลงแล้วก็ต้องทำเรื่องใหม่ ๆ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ก่อน หรือไม่ได้เต็มใจให้เกิดขึ้นแต่มันก็เกิดขึ้นไปแล้ว ท่านจะต้องตรียมพร้อมรับมืออยู่เสมอ ไม่ว่าความเปลี่ยนแปลงจะใหญ่จะเล็กหรือมันจะเกิดขึ้นเมื่อไร ท่านต้องพร้อมที่จะก้าวไปทำสิ่งใหม่ ๆ ได้เสมอ ลองดูข้อคิดเพื่อการเริ่มต้นใหม่กับสิ่งที่ท่านไม่เคยทำมันมาก่อนแต่ท่านต้องทำให้สำเร็จ

 

  1. ทุกข์และท้อได้แต่อย่านาน สิ่งแรกที่เกิดขึ้นหลังการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ต้องการคือความเศร้า สับสน ทุกข์ใจ ซึ่งท่านคงหยุดความรู้สึกแบบนี้ไม่ได้ คนทุกคนที่เจอเหตุการณ์แห่งการเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นแบบเดียวกัน คือการจมอยู่ในความเศร้า ในขณะที่คนที่เก่งจะจมอยู่กับความเศร้าได้ไม่นาน แต่จะกลับหันมามองไปข้างหน้า และหาสิ่งใหม่และตั้งใจทำต่อไป
  2. จะวิ่งจะเดินไม่สำคัญ ที่สำคัญคือต้องไม่หยุด ชีวิตคนเรายังต้องดำเนินต่อไป ท่านก็ยังมีความรับผิดชอบที่ต้องทำต่อไป ช่วงเวลาที่ท่านมีความท้อใจ เหนื่อยใจ ท่านก็อาจจะค่อย ๆ ทำไปไม่ต้องรีบ ที่สำคัญคือท่านต้องไม่ท้อจนหยุดหรือล้มเลิกอะไรง่ายๆ ขอให้ท่านมองไปข้างหน้า ตั้งเป้าหมาย และไปให้ถึง จะมีล้มบ้างก็ลุกขึ้นมาใหม่ได้เสมอ
  3. ให้กำลังใจตัวเองเสมอ คนเราต้องไม่ดูถูกความสามารถของตัวเอง เพียงแค่ท่านคิดว่า “เราคงทำไม่ได้” มันก็บั่นทอนกำลังของท่านก่อนที่จะเริ่มทำอะไรไปแล้ว ถ้าท่านเชื่อว่าท่านทำได้ เมื่อท่านล้มลงท่านก็จะลุกขึ้นและปรับปรุงตัวเองเพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้าต่อไป บอกตัวเองว่าการจะรู้ว่าตัวเองทำได้หรือไม่ได้ท่านต้องลองทำให้เต็มที่ก่อน แม้กำลังใจจากคนรอบข้างล้วนมีความสำคัญ แต่การให้กำลังใจตัวเองก็สำคัญไม่แพ้กันเช่นกัน
  4. อย่ามโนเอาความคิดของคนอื่นมาใส่หัวของท่าน การทำแบบนี้เป็นการบั่นทอนกำลังใจตัวเองอย่างมาก เพราะความจริงท่านไม่สามารถหยั่งรู้ความคิดของคนอื่นได้เลย ทำได้แค่คิดไปเองว่าคนอื่นน่าจะพูดถึงท่านไม่ดี ดังนั้นเวลาที่ท่านกำลังจะเปลี่ยนไปทำอะไร ท่านต้องหยุดสนใจคำพูดของคนอื่น โดยการหยุดมโนว่าคนอื่นพูดถึงท่านอย่างไร ไม่เอาคำพูดของคนอื่นมาบั่นทอน คิดเสียว่าเขาจะคิดจะพูดถึงท่านอย่างไร ท่านก็ยังสามารถเดินต่อไปได้
  5. ทำด้วยตัวเองให้สุด ๆ ก่อนขอความช่วยเหลือจากคนอื่น เมื่อท่านเริ่มทำอะไรใหม่ๆ เป็นธรรมดาที่ท่านจะต้องการความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น แต่ก่อนที่จะเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากใคร ขอให้ท่านลองทำสิ่งนั้นด้วยตัวเองให้เต็มที่ที่สุด และเมื่อนั้นท่านจะรู้ว่าท่านทำได้มากกว่าที่คิดจริงๆ จะรู้ว่าความช่วยเหลือที่ต้องการอาจไม่มากมายนัก หรือบางทีท่านอาจจะไม่ต้องการความช่วยเหลือจากใครเลย เพราะท่านสามารถทำหลายๆอย่างได้ด้วยตัวเอง สามารถยืนได้ด้วยลำแข็งของตัวเองต่อไป
  6. จำไว้ว่าท่านแก้อดีตไม่ได้ ความล้มเหลวของการเริ่มใหม่ มักเริ่มจากความคิดที่หมกหมุ่นกับอดีต และยังมีความคิดว่า “มันไม่น่าเกิดเรื่องขึ้นเลย เพียงแค่วันนั้นเราได้ลงมือทำ...” “ถ้าคนนั้นไม่ทำแบบนั้น เราก็ไม่น่าพลาดแบบนี้...” ความคิดแบบนี้คือความคิดที่จะไปแก้ไขอดีต ทั้งที่เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลย จงใช้อดีตเป็นบทเรียนแก้ไขความผิดพลาดให้เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตใหม่ คนที่ไม่หมกหมุ่นกับความสำเร็จในอดีต เพราะเข้าใจว่าอะไรๆก็ไม่จีรัง จะเป็นคนที่ก้าวไปข้างหน้าได้รวดเร็ว และมั่นคงกับผู้อื่น
  7. อดทนและมีวินัย เป็นสิ่งที่ผู้ชนะในการเริ่มต้นใหม่ทุกคนต้องปฏิบัติอยู่เสมอ ความอดทนจะช่วยให้ผู้นั้นมั่งคงกับการทำกิจการงานต่าง ๆ ให้สำเร็จและสามารถฝ่าฟันอุปสรรคไปได้เสมอ ส่วนการมีวินัยคือการมีสำนึกที่จะทำให้คนผู้นั้นประพฤติตัวเองให้เป็นอย่างที่คาดหวังไว้ แม้จะยากและมีอุปสรรคอะไรก็ตาม ความอดทนและการมีวินัยจะทำให้การเริ่มต้นของท่านไม่ว่ากับเรื่องอะไรก็ตามได้ผลสำเร็จอย่างที่ท่านหวังไว้

 

ข้อคิดทั้งหมดที่กล่าวมา เป็นแค่สิ่งเตือนใจท่านเท่านั้น ที่สำคัญที่สุดคือการลงมือปฏิบัติของท่านเอง เมื่อท่านตัดสินใจที่จะก้าวไปข้างหน้าต่อไป จงมั่นใจและตั้งมั่นอยู่เสมอว่า ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นล้วนเป็นเรื่องดีเสมอ ไม่ว่าเรื่องที่ทำจะสำเร็จหรือล้มเหลว ถ้าท่านทำได้สำเร็จก็ถือว่าได้รางวัลชีวิตและขอให้ทำต่อไป แต่แม้ล้มเหลวก็ขอให้ถือเป็นบทเรียนที่ท่านต้องแก้ไขปรับปรุงต่อไปไม่ให้เกิดล้มเหลวแบบที่เคยเป็น และความสำเร็จก็กำลังรอทุกคนอยู่