เมืองไทยประกันชีวิต ประกาศผลผู้ชนะการแข่งขัน โครงการ “MTL Hackathon Insurance 4 Millennials”

เมืองไทยประกันชีวิต ประกาศผลผู้ชนะการแข่งขัน โครงการ “MTL Hackathon Insurance 4 Millennials”

 

 

 

เมืองไทยประกันชีวิต ประกาศผลผู้ชนะการแข่งขัน
โครงการ “MTL Hackathon Insurance 4 Millennials”

 

 

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดย นางสาวสุดสวาท เพ็ชรสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ และนางสาวฤทัย สุทธิกุลพานิช ผู้อำนวยการอาวุโส Fuchsia Innovation Centre ร่วมตัดสินและประกาศผลการแข่งขันโครงการ “MTL Hackathon Insurance 4 Millennials โดยทีมชนะเลิศได้แก่ทีม “Orizuru” รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมทัวร์ Startup Ecosystem ที่ต่างประเทศ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีม “ภาษีเรียก Sky” รับเงินรางวัล 50,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีม “ลักยิ้ม” รับเงินรางวัล 30,000 บาท และรางวัลขวัญใจเมืองไทย


ได้แก่ทีม “All in Sure” รับเงินรางวัล 10,000 บาท โดยโครงการดังกล่าวซึ่งจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมืองไทยประกันชีวิต และ Hubba Thailand เพื่อเฟ้นหาสุดยอดคนรุ่นใหมที่จะมาช่วยคิดค้นนวัตกรรมด้านประกันชีวิตรูปแบบใหม่ เพื่อตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่ม Millennials งานจัดขึ้น ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อเร็วๆ นี้