CHANGE Event

กรุงศรีร่วมสนับสนุน The Voice All Stars คืนจอฉลองปีที่ 10

     กรุงศรีร่วมสนับสนุน The Voice All Stars คืนจอฉลองปีที่ 10   พร้อมด้วย 4 โค้ชครบทีม เสิร์ฟความสุข สนุกสนาน และเซอร์ไพร์ส 

พาราไดซ์ พาร์ค ต้อนรับ สถาบัน Education and Development Experts

    พาราไดซ์ พาร์ค ต้อนรับ สถาบัน Education and Development Experts

บางกอกแอร์เวย์สร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ

    บางกอกแอร์เวย์สร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ

เครือเจริญโภคภัณฑ์ รับประทานรางวัลประชาบดี ประเภทสื่อสร้างสรรค์

    ภาพยนตร์โฆษณาร้อยเรียงความดีสู่สังคม “ความกตัญญู” โดย เครือเจริญโภคภัณฑ์ รับประทานรางวัลประชาบดี ประเภทสื่อสร้างสรรค์ สาขาสื่อทางเลือก จากผู้แทนพระองค์