CHANGE inspiration

โอกาสในชีวิตลิขิตเองได้ : "โค้ชพรีม" จัดสัมมนาพิเศษ "Beautify Your Life Create Your Chance"

 โอกาสในชีวิตลิขิตเองได้ : "โค้ชพรีม" จัดสัมมนาพิเศษ "Beautify Your Life Create Your Chance" เพื่อสร้างชีวิตให้มีความสุขอย่างยั่งยืนในโลกยุคปัจจุบัน

 

อ่านเพิ่มเติม...

“เปิดวาร์ป 3 คนขับรถไฟฟ้า...ให้นายกรัฐมนตรี ทดลองการเดินไฟสายสีแดง”

 เปิดวาร์ป 3 คนขับรถไฟฟ้า...ให้นายกรัฐมนตรี ทดลองการเดินไฟสายสีแดง”
 
 

อ่านเพิ่มเติม...

ปลูกผักส่งห้าง รายได้วันละ 2,000 บาท ลุงคำปั่น โยแก้ว ต้นแบบเกษตรกรบ้านโนนเขวา จังหวัดขอนแก่น

 

ปลูกผักส่งห้าง รายได้วันละ 2,000 บาท
ลุงคำปั่น โยแก้ว ต้นแบบเกษตรกรบ้านโนนเขวา จังหวัดขอนแก่น

อ่านเพิ่มเติม...

ทายาทกลุ่ม บมจ. เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น ดร.สายศิริ ศิริวิริยะกุล ยึดคำสอนพ่อ “รู้จักการให้อภัย และให้โอกาสคน”

 

CHANGE Inspiration เรื่อง : สุทธิคุณ กองทอง ภาพ : ชวกรณ์ สะอาดเอี่ยม

ทายาทกลุ่ม บมจ. เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น
ดร.สายศิริ ศิริวิริยะกุล
ยึดคำสอนพ่อ “รู้จักการให้อภัย และให้โอกาสคน”

อ่านเพิ่มเติม...

ทายาทกลุ่ม บมจ. เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น ดร.สายศิริ ศิริวิริยะกุล ยึดคำสอนพ่อ “รู้จักการให้อภัย และให้โอกาสคน”

 

CHANGE Inspiration เรื่อง : สุทธิคุณ กองทอง ภาพ : ชวกรณ์ สะอาดเอี่ยม

ทายาทกลุ่ม บมจ. เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น
ดร.สายศิริ ศิริวิริยะกุล
ยึดคำสอนพ่อ “รู้จักการให้อภัย และให้โอกาสคน”

อ่านเพิ่มเติม...