CHANGE Share

ไม่เสียชาติเกิด

CHANGE  Share  เฒ่าธรรมชาติ

 

ไม่เสียชาติเกิด

                                                                                                  

     ความเป็นมาของโลกใบนี้ และความเป็นมาของสัตว์โลกที่เรียกว่า “มนุษย์” เป็นสิ่งที่นักคิด นักปราชญ์และนักวิชาการทุกยุคทุกสมัยพยายามหาคำตอบ เพื่อจัดการกับปัญหา และข้อจำกัดนานาประการ อันเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตให้มีความสุขสบายอย่างยั่งยืนปัญหาเหล่านี้เกิดทั้งจากภายในตัวมนุษย์เอง และ

 

อ่านเพิ่มเติม...

วันหยุดราชการประจำปี

CHANGE  Share  เฒ่าธรรมชาติ

 

วันหยุดราชการประจำปี

 

     ในแต่ละเดือนมีวันหยุดประจำปี ซึ่งเป็นวันหยุดพิเศษแทบทุกเดือน บางเดือนก็มีวันหยุดประจำปีต่อเนื่องกันยาวนาน 5 วัน เช่น วันหยุดในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 นี้ เมื่อมีโอกาสหยุดได้ยาวนาน คนจำนวนหนึ่งที่ชอบการท่องเที่ยว ก็ใช้โอกาสนี้เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น แต่คนส่วนใหญ่จะใช้วันหยุดยาวนี้

 

อ่านเพิ่มเติม...

จากปัญหาไปสู่...ปัญญา

ทุกหนทุกแห่งที่มีสังคมของมนุษย์ มีสิ่งที่เกิดขึ้นปกติเป็นประจำของผู้คน พลเมือง หรือพลโลก คือความจำเป็นของมนุษย์ในการที่ต้องบริโภคปัจจัย 4 เพื่อการดำรงชีวิต มนุษย์เป็นสัตว์สังคมจะต้องอยู่ด้วยกันเพื่อการดำรงเผ่าพันธุ์และอาศัยกันและกัน เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยปลอดภัยจาการคุกคามนาๆ ประการ การบริโภคปัจจัย 4 ของสังคมมนุษย์ ที่ขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆ จากชุมชนย่อยๆ รอบตัวเป็นสังคมใหญ่ระดับเมือง ก็ได้ขยายเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวทั้งปริมาณและคุณภาพ จำนวนพลเมือง พลโลกที่เพิ่มขึ้นทุกวี่วัน เกิดปรากฎการณ์ของการแสวงหาปัจจัยอื่นเพิ่มขึ้นมาด้วย นอกเหนือจากปัจจัย 4 ตามความอยากได้ อยากดี อยากมี อยากเป็น และอยากเสพย์ของมนุษย์จนเกินขั้นพอดี เกินคำว่าพอเพียง และเกินกว่าความสมควรในการแสวงหาเพื่อให้ได้มา เพราะความอยากของมนุษย์นั้นมันไร้ขอบเขต จนตกลงไปในวังวนของความหลง ยึดความยินดี พอใจในความสะดวกสบาย ความน่าอภิรมย์ ในการบริโภคและเสพย์ในอารมณ์ต่างๆ

อ่านเพิ่มเติม...

กงจักร หรือ ดอกบัว โดย เฒ่าธรรมชาติ

CHANGE  Share  เฒ่าธรรมชาติ

 

กงจักร หรือดอกบัว โดยเต่าธรรมชาติ

     สุภาษิตไทยที่เป็นคำพังเพยว่า “เห็นกงจักรเป็นดอกบัว” เป็นคำสอนที่มีอยู่ในตำนานพระพุทธศาสนา หมายถึง ผู้ที่มีมโนคติทัศนวิสัยที่ผิดเพี้ยน เห็นสิ่งที่ผิดเป็นสิ่งที่ถูก เห็นสิ่งที่ถูกเป็นสิ่งที่ผิด ไม่รู้จักบาป ไม่รู้จักบุญ ไม่รู้ว่าอะไรเป็นคุณ อะไรเป็นโทษ หันหลังให้ความสว่าง เดินเข้าหาความมืดมิดย่อมไม่มีทางรอดจากความทุกข์ยากและความวิบัติ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

 

อ่านเพิ่มเติม...