CHANGE the World

“ขอเรียกร้องให้ ปปป.เข้ามาตรวจสอบคดีที่อธิบดีกรมศุลฯไม่ดำเนินคดีกับเชฟรอนที่สำแดงเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงจ่ายภาษีน้ำมัน”

 

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

“ขอเรียกร้องให้ ปปป.เข้ามาตรวจสอบคดีที่อธิบดีกรมศุลฯไม่ดำเนินคดีกับเชฟรอนที่สำแดงเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงจ่ายภาษีน้ำมัน”


อ่านเพิ่มเติม...

RICOH ใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม “Global Eco Action” ประจำปี 2561

 

 RICOH ใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม “Global Eco Action” ประจำปี 2561


อ่านเพิ่มเติม...

“ข้ออ้างเปิดเสรีก๊าซ และเปิดเสรีผลิตไฟฟ้า เป็นโร้ดแม็ปกินรวบพลังงานแบบเบ็ดเสร็จ ใช่หรือไม่”

 

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

“ข้ออ้างเปิดเสรีก๊าซ และเปิดเสรีผลิตไฟฟ้า เป็นโร้ดแม็ปกินรวบพลังงานแบบเบ็ดเสร็จ ใช่หรือไม่”

อ่านเพิ่มเติม...

‘อีสท์ เวสท์ ซีด’ ส่งมอบล้านเมล็ดพันธุ์ความสุขแก่กรุงเทพมหานคร

 

 ‘อีสท์ เวสท์ ซีด’ ส่งมอบล้านเมล็ดพันธุ์ความสุขแก่กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม...