CHANGE the World

“การขึ้นเงินเดือนย้อนหลัง4ปีให้องค์กรอิสระเป็นกระบวนการทุจริตเชิงนโยบายหรือไม่???"

 

“การขึ้นเงินเดือนย้อนหลัง4ปีให้องค์กรอิสระเป็นกระบวนการทุจริตเชิงนโยบายหรือไม่???"

อ่านเพิ่มเติม...

วันนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น ให้ยกฟ้องจำเลยทั้ง5 ในคดีที่ปตท.ฟ้องมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและพวกละเมิดลิขสิทธิ์ตัวการ์ตูนก๊อดจิ

 

 

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

วันนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น ให้ยกฟ้องจำเลยทั้ง5 ในคดีที่ปตท.ฟ้องมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและพวกละเมิดลิขสิทธิ์ตัวการ์ตูนก๊อดจิ

 

อ่านเพิ่มเติม...

“เชลล์” ประกาศการขายการลงทุนในแหล่งบงกชแก่ ปตท.สผ. เสร็จสมบูรณ์แล้ว

 

“เชลล์” ประกาศการขายการลงทุนในแหล่งบงกชแก่ ปตท.สผ. เสร็จสมบูรณ์แล้ว

 

อ่านเพิ่มเติม...

“ชี้แจงข้อกล่าวอ้างของปตท.”

 

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล


“ชี้แจงข้อกล่าวอ้างของปตท.”

 

อ่านเพิ่มเติม...

“นักกฎหมายในประเทศนี้หายไปไหนหมด!!??”

 

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล


“นักกฎหมายในประเทศนี้หายไปไหนหมด!!??”

อ่านเพิ่มเติม...