CHANGE the World

รัฐมนตรีกลาโหมจะรับซื้อข้าวเก่า10ปีไปเลี้ยงทหาร คิดได้ไง? ไม่อำมหิตไปหน่อยหรือ!?

     รัฐมนตรีกลาโหมจะรับซื้อข้าวเก่า10ปีไปเลี้ยงทหาร คิดได้ไง? ไม่อำมหิตไปหน่อยหรือ!?

 

อ่านเพิ่มเติม...

"รสนา" ท้า รัฐมนตรีพลังงาน กล้าๆใช้อำนาจหน่อย

    "รสนา" ท้า รัฐมนตรีพลังงาน กล้าๆใช้อำนาจหน่อย

 

"รสนา"ถามรัฐบาลอ้างลดค่าครองชีพ แต่ขยับตรึง “ดีเซล“ ไม่เกิน33บาท

     "รสนา"ถามรัฐบาลอ้างลดค่าครองชีพ แต่ขยับตรึง “ดีเซล“ ไม่เกิน33บาท เป็นการลดค่าครองชีพ หรือ เปิดช่องให้ผู้ค้าน้ำมันดันกำไรเพิ่มกันแน่!?

 

อ่านเพิ่มเติม...

"รสนา" ถาม รมต.พีระพันธ์คุยใช้เวลา8 เดือนรู้ต้นทุนน้ำมันแล้ว กี่โมงจะคุมค่าการตลาดให้เหลือ2 บาท/ลิตร!??!

    "รสนา" ถาม รมต.พีระพันธ์คุยใช้เวลา8 เดือนรู้ต้นทุนน้ำมันแล้ว กี่โมงจะคุมค่าการตลาดให้เหลือ2 บาท/ลิตร!??!

 

"รสนา" เสนอ ก.พาณิชย์ ควรนิยามคำว่าเผื่อเหลือเผื่อขาดให้ชัดเจนว่า ต้องเผื่อปริมาณน้ำมัน ให้ผู้ซื้อได้น้ำมันเต็มลิตร ตามจำนวนซื้อ

     "รสนา" เสนอ ก.พาณิชย์ ควรนิยามคำว่าเผื่อเหลือเผื่อขาดให้ชัดเจนว่า ต้องเผื่อปริมาณน้ำมัน ให้ผู้ซื้อได้น้ำมันเต็มลิตร ตามจำนวนซื้อ