CHANGE the World

สมาคมเพื่อนชุมชน ก่อตั้งโดย 5 บริษัทในมาบตาพุด แถลงผลงาน 8 ปี พร้อมชูนโยบายปี 62 “ยกระดับ” ระยองสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ 3

 

 

สมาคมเพื่อนชุมชน ก่อตั้งโดย 5 บริษัทในมาบตาพุด แถลงผลงาน 8 ปี พร้อมชูนโยบายปี 62 “ยกระดับ” ระยองสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ระดับ 3 

อ่านเพิ่มเติม...

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล “อย่าให้การจับกุมทีมงานเดชา ศิริภัทร สะท้อนนโยบายผูกขาดกัญชาเพื่อกลุ่มทุนใหญ่ของรัฐบาลคสช.ใช่หรือไม่”

 

 

 CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล“อย่าให้การจับกุมทีมงานเดชา ศิริภัทร สะท้อนนโยบายผูกขาดกัญชาเพื่อกลุ่มทุนใหญ่ของรัฐบาลคสช.ใช่หรือไม่”

อ่านเพิ่มเติม...

กรีนพีซชวนคนมาร่วมกัน ซื้อน้อย ใช้ซ้ำ ทำเอง เพื่อลดการบริโภคที่ล้นเกิน

 

 

กรีนพีซชวนคนมาร่วมกัน ซื้อน้อย ใช้ซ้ำ ทำเอง

เพื่อลดการบริโภคที่ล้นเกิน

 

อ่านเพิ่มเติม...

สิ่งที่น่าสงสัยคือการรับนักศึกษาผ่านระบบเอเยนซี่ จะมีปัญหาเรื่องคอมมิชชั่น และเงินทอนตามมาด้วยหรือไม่?

  

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล


สิ่งที่น่าสงสัยคือการรับนักศึกษาผ่านระบบเอเยนซี่ จะมีปัญหาเรื่องคอมมิชชั่น และเงินทอนตามมาด้วยหรือไม่?

อ่านเพิ่มเติม...

“ราคาน้ำมันตลาดโลกดิ่งลงแล้ว แต่ราคาหน้าปั๊มพี่ไทยยังเงียบอยู่ !?”

 

 

 CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล


“ราคาน้ำมันตลาดโลกดิ่งลงแล้ว แต่ราคาหน้าปั๊มพี่ไทยยังเงียบอยู่ !?”

อ่านเพิ่มเติม...