CHANGE the World

"มหากาพย์การฟ้องคดีทวงคืนท่อก๊าซ ทรัพย์สินแผ่นดิน ยังไม่จบ" (ตอนที่1)


 

 

"มหากาพย์การฟ้องคดีทวงคืนท่อก๊าซ ทรัพย์สินแผ่นดิน ยังไม่จบ" (ตอนที่1)

มหากาพย์ทวงคืนทรัพย์สินแผ่นดินที่มาจากการแปรรูปการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย(ปตท.)ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นมหากาพย์แบบหลายเอพิโซดหรือหลายภาคต่อกัน

เอพิโซดที่1 คือการที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและคณะได้ฟ้องเพิกถอนการแปรรูปปตท.เมื่อเดือนสิงหาคม2549

การแปรรูปปตท.เป็นบมจ.ปตทในปี2544 รัฐบาลในสมัยนั้นไม่ได้แยกโครงข่ายท่อก๊าซธรรมชาติออกมาก่อนการแปรรูป ทั้งที่เคยมีมติของคณกรรมการพลังงานแห่งชาติ(กพช.) ให้แยกท่อส่งก๊าซธรรมชาติออกมาก่อนการแปรรูป และตั้งเป็นบริษัทท่อก๊าซธรรมชาติ และให้การปิโตรเลียมถือไว้100%

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

"มหากาพย์การฟ้องคดีทวงคืนท่อก๊าซ ทรัพย์สินแผ่นดิน ยังไม่จบ" (ตอนที่2)


 

CHANGE The World  รสนา โตสิตระกูล

 

"มหากาพย์การฟ้องคดีทวงคืนท่อก๊าซ ทรัพย์สินแผ่นดิน ยังไม่จบ" (ตอนที่2)

มหากาพย์ภาคที่3 การที่ผู้ฟ้องคดีเดิม คือมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและคณะได้ฟ้องขอให้ศาลปกครองพิจารณาการคืนทรัพย์สินที่ไม่ครบถ้วนตามการรายงานของสตง. และขอให้มีการบังคับคดีใหม่ ผู้ฟ้องคดีเดิมมีการฟ้องคดีอีก 5ครั้ง ตั้งแต่ปี 2552-2558 แต่ศาลปกครองสูงสุดได้ยกคำร้องของประชาชนผู้ฟ้องคดี โดยอ้างเหตุว่าผู้ฟ้องคดีในมหากาพย์ภาคแรก ได้มีคำขอท้ายฟ้องให้เพิกถอนการแปรรูปปตท.เท่านั้น เมื่อศาลปกครองไม่สั่งเพิกถอนการแปรรูปปตท. ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้ชนะคดี และเมื่อไม่ใช่ผู้ชนะคดี และไม่ใช่เจ้าของทรัพย์ ดังนั้นจึงไม่สามารถร้องขอให้มีการบังคับคดีใหม่เพื่อให้คืนทรัพย์สินให้ครบถ้วนได้

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ชี้แจงข้อกล่าวหาที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้เข้าร่วมรายการ “เถียงให้รู้เรื่อง”


 

14 มิถุนายน 2559

เรื่อง ชี้แจงข้อกล่าวหาที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้เข้าร่วมรายการ “เถียงให้รู้เรื่อง”

เรียน ประธานกรรมการนโยบาย
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส)

อ้างถึง หนังสือ ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ ถึงประธานกรรมการไทยพีบีเอส ลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2559

สืบเนื่องจากรายการ "เถียงให้รู้เรื่อง" ตอน "สัมปทานปิโตรเลียมรอบใหม่ได้คุ้มเสียจริงหรือ?" ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยพีบีเอสได้ออกอากาศเมื่อคืนวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2559 ได้ตัดความเห็นของนักวิชาการที่เป็นผู้ร่วมวิจารณ์เพิ่มเติม (commentator) ออกนั้น

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ชี้แจงข้อกล่าวหาที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้เข้าร่วมรายการ “เถียงให้รู้เรื่อง”


 

14 มิถุนายน 2559

เรื่อง ชี้แจงข้อกล่าวหาที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้เข้าร่วมรายการ “เถียงให้รู้เรื่อง”

เรียน ประธานกรรมการนโยบาย
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส)

อ้างถึง หนังสือ ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ ถึงประธานกรรมการไทยพีบีเอส ลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2559

สืบเนื่องจากรายการ "เถียงให้รู้เรื่อง" ตอน "สัมปทานปิโตรเลียมรอบใหม่ได้คุ้มเสียจริงหรือ?" ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยพีบีเอสได้ออกอากาศเมื่อคืนวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2559 ได้ตัดความเห็นของนักวิชาการที่เป็นผู้ร่วมวิจารณ์เพิ่มเติม (commentator) ออกนั้น

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

"Nice เฟรนซ์ ริเวียร่า มันไนซ์น่าไปยิ่ง"

 

 

"Nice เฟรนซ์ ริเวียร่า มันไนซ์น่าไปยิ่ง"

Story & Pics by โอม สมรัชนะ มูลสาย

 

ถ้ากล่าวถึงสถานที่ตากอากาศชื่อดังของโลก  "เฟรนซ์ ริเวียร่า" ชื่อนี้คงติดอันดับต้นๆของโลกแน่นอนว่า เราท่านทั้งหลายคงต่างปราถนาที่จะไปสัมผัสสักครั้งหากมีโอกาสให้สมคำล่ำลือเลื่องชื่อดินแดนดังระดับโลก  ส่วนตัวผู้เขียนได้มาเยือนหลายครา แม้จะ "ชั่วคราว ..ไม่ค้างคืน" แต่ก็สัมผัสและเข้าถึงบรรยากาศได้อย่างหนำใจ 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...