CHANGE the World

“ทุจริตด้วยกฎหมาย” ร้ายกว่า”ทุจริตด้วยนโยบาย”

 

 HANGE The World รสนา โตสิตระกูล


“ทุจริตด้วยกฎหมาย”
ร้ายกว่า”ทุจริตด้วยนโยบาย”

อ่านเพิ่มเติม...

GPSC ลงนาม NNCL พัฒนาโซลาร์รูฟท็อป ผุดเฟสแรกต้นปี 61 ลงทุน 2,000 ล้านบาท

 

 

GPSC ลงนาม NNCL พัฒนาโซลาร์รูฟท็อป

ผุดเฟสแรกต้นปี 61 ลงทุน 2,000 ล้านบาท

อ่านเพิ่มเติม...

GPSC signs MOU with NNCL to develop the first phase solar

 

 

 

GPSC signs MOU with NNCL to develop the first phase solar rooftop, expecting to start construction by early 2018

with Bt.2,000 million investment budget.

อ่านเพิ่มเติม...

“ทำไมต้องฟ้องนายกฯ เพราะทรัพย์สินแผ่นดินตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้”

 

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล


“ทำไมต้องฟ้องนายกฯ เพราะทรัพย์สินแผ่นดินตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้”

อ่านเพิ่มเติม...

“โมเมนต์นี้ สายตา70ล้านคู่ของคนไทยกำลังโฟกัสไปที่ประธานปปช.!!!”

 

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 

“โมเมนต์นี้ สายตา70ล้านคู่ของคนไทยกำลังโฟกัสไปที่ประธานปปช.!!!”

 

 

อ่านเพิ่มเติม...