CHANGE the World

เจาะลึก 7 หุ่นยนต์เปลี่ยนโลก จุดเริ่มต้นของนวัตกรรมโลกอนาคต

  

 

เจาะลึก 7 หุ่นยนต์เปลี่ยนโลก จุดเริ่มต้นของนวัตกรรมโลกอนาคต

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

เจาะลึก 7 หุ่นยนต์เปลี่ยนโลก จุดเริ่มต้นของนวัตกรรมโลกอนาคต

  

 

เจาะลึก 7 หุ่นยนต์เปลี่ยนโลก จุดเริ่มต้นของนวัตกรรมโลกอนาคต

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

เจาะลึก 7 หุ่นยนต์เปลี่ยนโลก จุดเริ่มต้นของนวัตกรรมโลกอนาคต

  

 

เจาะลึก 7 หุ่นยนต์เปลี่ยนโลก จุดเริ่มต้นของนวัตกรรมโลกอนาคต

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

"หยุด! ร่างพ.ร.บปิโตรเลียม ฯ ฉบับปล้นกลางแดด"

 

 

 

"หยุด! ร่างพ.ร.บปิโตรเลียม ฯ ฉบับปล้นกลางแดด"

 

อ่านเพิ่มเติม...

"รัฐบาลต้องบังคับบัญชาให้มีการเก็บภาษีหุ้นชินก่อนหมดอายุความ"


CHANGE The World  รสนา โตสิตระกูล

   

"รัฐบาลต้องบังคับบัญชาให้มีการเก็บภาษีหุ้นชินก่อนหมดอายุความ"

 

ข่าวว่าอธิบดีกรมสรรพากรปฏิเสธที่จะใช้มาตราการเก็บภาษีหุ้นชินคอร์ป โดยไม่รับฟังข้อเสนอแนะจากสตง. เป็นเรื่องชวนสงสัยอย่างยิ่ง ทั้งที่การแนะนำการไม่เสียภาษีในคดีดังกล่าวทำให้อดีตรองอธิบดีของกรมสรรพากรถูกศาลชั้นต้นตัดสินจำคุก3ปีในความผิดฐานร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ หรือละ

อ่านเพิ่มเติม...