CHANGE the World

“คปพ.มีปณิธานเดินหน้าขวางการกินรวบที่ทำลายความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ”

 

 CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล


“คปพ.มีปณิธานเดินหน้าขวางการกินรวบที่ทำลายความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ”

อ่านเพิ่มเติม...

น่าเสียดายที่ในยุคปฏิรูป ยังมีแต่กลุ่มข้าราชการและผู้ใช้อำนาจรัฐที่เห็นแก่ประโยชน์เอกชนยิ่งกว่าประโยชน์ของประเทศ

 

 CHANGE The World รสนา โตสิตระกูลน่าเสียดายที่ในยุคปฏิรูป ยังมีแต่กลุ่มข้าราชการและผู้ใช้อำนาจรัฐที่เห็นแก่ประโยชน์เอกชนยิ่งกว่าประโยชน์ของประเทศ

 

อ่านเพิ่มเติม...

กรีนพีซ เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ นักกิจกรรมนำเสนอนาฬิกาทราย ชี้วิกฤตมลพิษ PM2.5 เป็นวาระเร่งด่วน ต้องลงมือทำทันที

 

กรีนพีซ เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ
นักกิจกรรมนำเสนอนาฬิกาทราย ชี้วิกฤตมลพิษ PM2.5 เป็นวาระเร่งด่วน ต้องลงมือทำทันที

 

อ่านเพิ่มเติม...

“ข้อตกลงเรื่องโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา-กระบี่ เป็นวิสัยทัศน์หรือการซื้อเวลา!?!”

 

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล
“ข้อตกลงเรื่องโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา-กระบี่ เป็นวิสัยทัศน์หรือการซื้อเวลา!?!”

 

อ่านเพิ่มเติม...

พลิกโฉมอนาคตเอเชีย ด้วยพลังงานสะอาด

 

 พลิกโฉมอนาคตเอเชีย ด้วยพลังงานสะอาด

โดย ทอมมี่ เหลียง ประธานบริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกและญี่ปุ่น

 

อ่านเพิ่มเติม...