CHANGE the World

“นายกฯจะปราบโกงจริงหรือดีแต่พูดลอยๆ?”

 


CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 

“นายกฯจะปราบโกงจริงหรือดีแต่พูดลอยๆ?”

อ่านเพิ่มเติม...

“ประชาชนยินดีเป็นสายลับบอกเรื่องทุจริตให้ท่านนายกฯ ขอให้จับจริงเถอะ!! “

 

  CHANGE The World“ประชาชนยินดีเป็นสายลับบอกเรื่องทุจริตให้ท่านนายกฯ ขอให้จับจริงเถอะ!! “

อ่านเพิ่มเติม...

“ถ้านายกฯตู่จริงใจปราบคอร์รัปชันต้องจัดการคดีสมคบโกงภาษีน้ำมัน”

 

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 


“ถ้านายกฯตู่จริงใจปราบคอร์รัปชันต้องจัดการคดีสมคบโกงภาษีน้ำมัน”

อ่านเพิ่มเติม...

“ตอบคำชี้แจงของอธิบดีกรมศุลกากรเรื่องยกเลิกใบขนเพื่อทำลายหลักฐานการสมคบคิดเลี่ยงภาษี ใช่หรือไม่”

 

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 

 “ตอบคำชี้แจงของอธิบดีกรมศุลกากรเรื่องยกเลิกใบขนเพื่อทำลายหลักฐานการสมคบคิดเลี่ยงภาษี ใช่หรือไม่”

อ่านเพิ่มเติม...

“นายกฯรัฐมนตรีสมควรให้มีการตรวจสอบโดยเร่งด่วนว่า มีขบวนการสมคบคิดฉ้อโกงภาษีน้ำมัน

 

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 

“นายกฯรัฐมนตรีสมควรให้มีการตรวจสอบโดยเร่งด่วนว่า มีขบวนการสมคบคิดฉ้อโกงภาษีน้ำมันระหว่างข้าราชการกับบริษัทเอกชนหรือไม่”

 

 

อ่านเพิ่มเติม...