CHANGE the World

รสนาเสนอผู้ว่าฯชัชชาติและสภา กทม. ยืนหยัดไม่ต่อสัมปทาน

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 

รสนาเสนอผู้ว่าฯชัชชาติและสภา กทม. ยืนหยัดไม่ต่อสัมปทาน อย่าหลงกลรับโอนหนี้ส่วนต่อขยาย(2) ระวัง!มายากลตัวเลขหลอกกินไข่แดงรถไฟฟ้าสายสีเขียว

 

 

 

รสนาท้วงการเก็บเงินจากแก๊สโซฮอล์เข้ากองทุนน้ำมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

   

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 

รสนาท้วงการเก็บเงินจากแก๊สโซฮอล์เข้ากองทุนน้ำมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแทนที่จะลดราคา เป็นธรรมต่อผู้ใช้น้ำมันหรือไม่

 

อ่านเพิ่มเติม...

รสนาประกาศชวนแฟนคลับย้ายค่ายมือถือต้านการควบรวมทรู ดีแทค

     CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 

รสนาประกาศชวนแฟนคลับย้ายค่ายมือถือต้านการควบรวมทรู ดีแทค

 

อ่านเพิ่มเติม...

รสนาเรียกร้องกสทช.ทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภค

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 

รสนาเรียกร้องกสทช.ทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภค ไม่ใช่ปล่อยให้กลุ่มทุนโทรคมนาคมได้รับผลประโยชน์สูงสุด

 

รสนาท้วงปรับ”ขึ้นราคา”น้ำมันไม่สนวันหยุด แต่ถ้า“ปรับลด” ขออมไว้ก่อน ใช่ไหม!?

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 

 

รสนาท้วงปรับ”ขึ้นราคา”น้ำมันไม่สนวันหยุด แต่ถ้า“ปรับลด” ขออมไว้ก่อน ใช่ไหม!?