CHANGE the World

"รสนา" ชี้ น้ำมันเบนซินปรับขึ้นราคารัวๆแบบนี้

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 

 "รสนา" ชี้ น้ำมันเบนซินปรับขึ้นราคารัวๆแบบนี้ แสดงว่าปล่อยลอยตัวตามราคาตลาดโลกแบบ 100% จึงไม่สมควรเก็บเงินคนใชเบนซินเข้ากองทุนน้ำมันเลย

"รสนา" ลั่น  ดิฉันไม่ได้เกลียดคุณทักษิณ แต่ไม่ไว้ใจ

 CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 

"รสนา" ลั่น  ดิฉันไม่ได้เกลียดคุณทักษิณ แต่ไม่ไว้ใจ

 
 

"รสนา" ไม่แปลกใจ เพื่อไทยจับมือพรรค2ลุง

 "รสนา" ไม่แปลกใจ เพื่อไทยจับมือพรรค2ลุง
 

"รสนา" ถามการเมืองในสภาโหวตนายกฯไม่ผ่าน แต่เรื่องขึ้นราคาน้ำมันปล่อยผ่านฉลุย

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 "รสนา" ถามการเมืองในสภาโหวตนายกฯไม่ผ่าน แต่เรื่องขึ้นราคาน้ำมันปล่อยผ่านฉลุย เดือนนี้ขึ้นมา 2.80 บาท/ลิตร จะรีดเลือดกันขนาดนี้เลยหรือ !?!

 

ขอแสดงความนับถือความกล้าหาญของผู้หญิงส.ว ชื่อ เรณู ตังคจิวางกูล

  

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 ขอแสดงความนับถือความกล้าหาญของผู้หญิงส.ว ชื่อ เรณู ตังคจิวางกูล