CHANGE the World

"รสนา" ถามค่าการตลาด 3บาท/ลิตร ยกแผงทั้งเบนซิน-ดีเซล รัฐมนตรี และข้าราชการก.พลังงานเกียร์ว่าง ไม่ทำงานกันแล้วหรืออย่างไร แต่เงินเดือนรับเต็ม !!

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 

"รสนา" ถามค่าการตลาด 3บาท/ลิตร ยกแผงทั้งเบนซิน-ดีเซล รัฐมนตรี และข้าราชการก.พลังงานเกียร์ว่าง ไม่ทำงานกันแล้วหรืออย่างไร แต่เงินเดือนรับเต็ม !!

"รสนา"เตือนรฟม.อย่าตีขลุมว่าการประชุมร่วม3ฝ่ายคือการเห็นชอบให้รฟม.

 "รสนา"เตือนรฟม.อย่าตีขลุมว่าการประชุมร่วม3ฝ่ายคือการเห็นชอบให้รฟม.ใช้โบราณสถานทำทางขึ้นลงรถไฟฟ้าได้แล้ว

 

เอไอเอ ประเทศไทย สนับสนุนโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรและวางปะการัง

 เอไอเอ ประเทศไทย สนับสนุนโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรและวางปะการัง เกาะแสมสาร

เฉลิมพระเกียรติ

 
 

"รสนา"ถาม รฟม.เวนคืนอาคารโบราณสถาน7คูหาบน ถ.พระสุเมรุเป็นทางขึ้นลงรถไฟฟ้าโดยอธิบดีกรมศิลปากรยังไม่อนุญาต ทำได้หรือไม่ !?!

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 

  "รสนา"ถาม รฟม.เวนคืนอาคารโบราณสถาน7คูหาบน ถ.พระสุเมรุเป็นทางขึ้นลงรถไฟฟ้าโดยอธิบดีกรมศิลปากรยังไม่อนุญาต ทำได้หรือไม่ !?!

"รสนา" ย้ำ ผู้ค้าน้ำมันประกาศขึ้นราคาน้ำมันวันเสาร์ที่13 พค.2566 อีก40 สต./ลิตร

 "รสนา" ย้ำ ผู้ค้าน้ำมันประกาศขึ้นราคาน้ำมันวันเสาร์ที่13 พค.2566 อีก40 สต./ลิตร ทั้งที่ต้องลดราคาได้ 1.50-2 บาท/ลิตรเพราะราคาสิงคโปร์วันนี้ลดลงอีก 50 สต./ลิตร โกงประชาชนจนเคยตัวใช่ไหม?!