CHANGE the World

เมื่อไหร่พี่น้องเสื้อเหลืองเสื้อแดงจะจับมือก้าวข้ามคสช.+ทักษิณ+ คอร์รัปชัน !?!

 

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล


เมื่อไหร่พี่น้องเสื้อเหลืองเสื้อแดงจะจับมือก้าวข้ามคสช.+ทักษิณ+
คอร์รัปชัน !?!

อ่านเพิ่มเติม...

“ป่าแหว่ง สันดานโหว่”??!!

 

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล“ป่าแหว่ง สันดานโหว่”??!!

อ่านเพิ่มเติม...

เทสโก้ โลตัส ร่วมงานวันคุ้มครองโลก 2561

 

เทสโก้ โลตัส ร่วมงานวันคุ้มครองโลก 2561

อ่านเพิ่มเติม...

มาตรา 44 อุ้ม 2 ค่ายบริษัทมือถือใหญ่?

 

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูลมาตรา 44 อุ้ม 2 ค่ายบริษัทมือถือใหญ่?

 

อ่านเพิ่มเติม...

“คสช.ยุติใช้ ม.44 อุ้ม 2 บริษัทมือถืออย่างขัดหลักนิติธรรมและทำลายประโยชน์บ้านเมือง”


CHANGE The World  รสนา โตสิตระกูล

“คสช.ยุติใช้ ม.44 อุ้ม 2 บริษัทมือถืออย่างขัดหลักนิติธรรมและทำลายประโยชน์บ้านเมือง”

                       

อ่านเพิ่มเติม...