CHANGE the World

"ราคาน้ำมันไทยแพง เพราะนโยบายเตี้ยอุ้มค่อมของรัฐบาล"


CHANGE The World  รสนา โตสิตระกูล

                  

 

"ราคาน้ำมันไทยแพง เพราะนโยบายเตี้ยอุ้มค่อมของรัฐบาล"

วันนี้ (5ม.ค 2560) น้ำมันทุกชนิดปรับราคาขึ้นอีก 60 สตางค์/ลิตร ยกเว้นE85 ปรับขึ้นลิตรละ40สตางค์ หลายคนถามทำไมน้ำมันไทยแพงกว่าพม่าทั้งที่พม่าไม่มีโรงกลั่นของตัวเอง 

เบนซิน95ของไทยแพงกว่าพม่าลิตรกว่า 15บาท ดีเซลของไทยก็แพงกว่าพม่าลิตรกว่า8บาท 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ย้อนรอย ตอนศาลชั้นต้นไม่รับฟ้องปตท.

 ย้อนรอย ตอนศาลชั้นต้นไม่รับฟ้องปตท.วันนี้(16 พ.ย 2558) ศาลอาญากรุงเทพใต้ไม่รับฟ้องคดีที่บมจ.ปตท.ฟ้องดิฉันเนื่องจากบทความที่ดิฉันเขียนเปิดเผยการที่บริษัทปตท.และบริษัทปตท.สผ.มีบริษัทลูกและบริษัทหลานในเกาะฟอกเงินเคย์แมนกว่า30บริษัทเมื่อ31ก.ค 2557

ปตท.ฟ้องว่าดิฉันเขียนข้อความอันเป็นเท็จ หลังการไต่สวนมูลฟ้องแล้ว ศาลได้มีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา

ดิฉันขอนำบทความดังกล่าวมาลงให้เพื่อนมิตรได้อ่านอีกครั้งค่ะ

"จับโกหกนายไพรินทร์ ชูโชติถาวรเรื่องปตท.มีบริษัทในเกาะฟอกเงินที่เคย์แมนแค่หนึ่งบริษัท"

อ่านเพิ่มเติม...

"ศาลอุทธรณยืนไม่รับฟ้องคดีปตท.กล่าวหารสนากล่าวเท็จเรื่องปตท.มีบริษัทลูกหลานในเกาะฟอกเงินที่เคย์แมน 32แห่ง "

 

"ศาลอุทธรณยืนไม่รับฟ้องคดีปตท.กล่าวหารสนากล่าวเท็จเรื่องปตท.มีบริษัทลูกหลานในเกาะฟอกเงินที่เคย์แมน 32แห่ง "

 

 

ศาลชั้นต้น และศาลอุทธรณ์ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องไม่รับฟ้องคดีที่บมจ.ปตท.กล่าวหาดิฉันว่านำความเท็จเข้าสู่คอมพิวเตอร์ในบทความที่ดิฉันระบุว่าปตท.และบริษัทในเครือมีการจัดตั้งบริษัทลูกหลานในเกาะเคย์แมน 32บริษัทและบริษัทอื่นๆในเกาะที่มีชื่อว่าเป็นเกาะฟอกเงิน

สรุปสาระสำคัญในคำพิพากษา

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

"ตามรอยน้ำ ตามรอยธรรม"

 "ตามรอยน้ำ ตามรอยธรรม"


วันที่1-3 ธ.ค 2559 ได้ไปร่วมเดินธรรมยาตราลุ่มน้ำลำปะทาว ซึ่งเป็นการจัดเดินธรรมยาตราครั้งที่17 โครงการปีนี้ชื่อ "ตามรอยน้ำ ตามรอยธรรม" ระยะเวลาเดิน 1-8 ธ.ค 2559 ระยะทาง 118 กิโลเมตร นำโดยพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล 
 

อ่านเพิ่มเติม...

TACC คว้ารางวัลดีเด่นด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ในงาน SET AWARDS 2018

 

TACC คว้ารางวัลดีเด่นด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ในงาน SET AWARDS 2018

อ่านเพิ่มเติม...